TalkingTree Blog
C/ Sant Josep de la Montanya (140 of 168)
 A knocker.  Toca la puerta...

 Use [F11] key for a better view
A knocker. Toca la puerta...