TalkingTree Blog
Peratallada (15 of 29)
 This little medieval town still conserves its castleand ancient city walls. 
 
Aquest poble medieval encara conserva el castell i els antics murs de la ciutat.

 Use [F11] key for a better view
This little medieval town still conserves its castleand ancient city walls. Aquest poble medieval encara conserva el castell i els antics murs de la ciutat.