TalkingTree Blog
Peratallada (22 of 29)
 Bridges that connect one house to the other or a house to its yard are another common feature. Els ponts que connectes una casa a una altra, o una casa al seu jardí, es un altre dels trets comuns. 
 


 Use [F11] key for a better view
Bridges that connect one house to the other or a house to its yard are another common feature. Els ponts que connectes una casa a una altra, o una casa al seu jardí, es un altre dels trets comuns.