TalkingTree Blog
Peratallada (23 of 29)
 More narrow streets on this medieval town. 
Més carrers estrets en aquesta villa medieval.

 Use [F11] key for a better view
More narrow streets on this medieval town. Més carrers estrets en aquesta villa medieval.